Trucuri pentru plantele de apartament

Locuință Străbunica știe tot ● 6 8 ● PLANTELE DE A-PARTAMENT se ȋngraşăcu apa care rezultă de la spă-larea cărnii şi a peştelui. Stre-curai-o ȋn prealabil, pentru a ȋndepărta eventualele bucăelede carne care uitate, putrezescşi put. –Apa rămasă de la cartofiifierţi este foarte hrănitoare.Turnată în ghivecele cu flori,ţine loc de îngrășământ. – Plantelor din ghivece leplace cafeaua. Ele cresc mairepede şi devin mai puternicedacă punei za de cafea ȋn apade stropit. – Un cubule mic de droj-die uscată pus ȋn apa cu carese udă florile din ghivece, leface pe acestea să crească re-pede şi viguros. – Îngrășăminte ieftine șiecologice pentru plantele deapartament se pot obţine cuușurinţă din deșeuri menajere.Cojile de cartofi, de fructe, deouă nu trebuie niciodată arun-cate. Bine fărâmiţate și com-binate cu zaţ de cafea, se a-mestecă în pământul din ghi-vece. – Urzicile în-tregi macerate înapă reprezintă un îngrășământ natu-ral ideal. Lăsaţi-lecâteva zile într-unvas, până ajung înstare de descom-punere, apoi folo-siţi maceratul,pentru a uda flo-rile sau alte plantede grădină și a-partament. (Pul-verizat pe frunze,alungă puricii.) – Cojile de banane tăiatemărunt și înfipte în pământreprezintă un îngrășământideal pentru florile din ghi-vece. Prin putrezire, degajăpotasiu, un “ingredient” ideal. – Oasele de pui sfărâmatesunt un înlocuitor ideal pentrupietrișul care se pune pe fun-dul ghivecelor de flori. Fosfo-rul și calciul conţinut în elereprezintă un întăritor idealpentru plante. – Folosirea unor ghiveceprea mari contribuie la dez-voltarea exagerată afrunzelor în daunaflorilor. – Pentru ca pă-mântul din ghivece sănu mai mucegăiască,punei deasupra puinnisip. – Viermii din ghi-vecele cu flori iesafară, dacă pe pământul lor sepun felii de cartofi cruzi. – Pulverizarea cu apă aplantelor expuse direct la soa-re le poate provoca acestoraopăriri și chiar arsuri. – Nu aşezai ghivecele cuflori pe televizor sau ȋn apro-pierea aparatului de radio.Zgomotul are o influenă ne-gativă asupra plantelor, pu-tând duce chiar la pieirea lor. –Apa peste măsură de cal-caroasă poate fi “îmblânzită”cu oţet de vin. Puneţi câtevapicături în vasul de stropit (o lingură la un litru de apă). Cal-carul este dăunător plantelor. – Nu ţineţi în casă ferigi.Frunzele de ferigă culese dinpădure și aduse în casă atragfurnicile. La fel și florile cum-părate de la piaţă și care sunt învelite în frunzele aceleașiplante. După ce desfaceţi bu-chetul, aruncaţi-le. – Curăţirea periodică a flo-rilor ofilite (mușcate, petunii)contribuie la dezvoltarea fru-moasă a plantelor și la crește-rea altor flori în locul lor. – Plantele de apartamentcu frunze mari (de exempluficuşii) trebuie curăate cu be-re. Ȋnmuiai o cârpă moale ȋnlichid, apoi ştergei fiecarefrunză ȋn parte. Vor străluci. – Frunzele deficus cresc sănătosși frumos dacă sespală cu un tampon îmbibat în lapte căl-duţ amestecat cu apă în proporţii egale. – Un ghiveci cubusuioc verde în ca-meră alungă insec-tele, liniștește nervii și aduceun somn liniștit. Înlocuiţi ast-fel sprayul pentru ţânţari șimuște, care este foarte toxic. – Unele plante (crăciuniţe,gardenii, floarea de ceară) nu

Răspundeți la acest subiect

Acest site utilizează cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru a face diferența între calculatoarele individuale, setările de servicii personalizate, scopurile analitice și statistice, personalizarea conținutului și difuzarea anunțurilor. Acest site poate conține și module cookie terță. Dacă continuați să utilizați site-ul, presupunem că acesta corespunde cu setările curente, dar le puteți modifica oricând. Mai multe informații aici: Politica de confidențialitate și de folosire a cookie-urilor