Ps 118:9 VDC mai* bine să cauţi un adăpost în Domnul decît...

Ps 118:9 VDC mai* bine să cauţi un adăpost în Domnul decît să te încrezi în cei mari!

Plîn 1:1 VDC Vai! Cum stă părăsită acum, cetatea aceasta atît de plină de popor altă dată! A rămas* ca o văduvă! Ea, care altă dată era mare între neamuri, fruntaşă** printre ţări, a ajuns roabă astăzi! Plîn 1:2 VDC Plînge amarnic noaptea*, şi-i curg lacrămi** pe obraji. Niciunul† din toţi†† cei ce o iubeau n’o mîngîie; toţi prietenii ei au părăsit-o, şi i s’au făcut vrăjmaşi ROMÂNIEI, care plânge azi deoarece din fruntașă între neamuri și țări a ajuns roabă, fiind nemângâiată pentru cā foștii prieteni au părāsit- o și i s- au făcut VRĀJMAȘI, dar.... Iac 1:17 VDC orice* ni se dă bun şi orice dar desăvîrşit este de sus, pogorîndu-se dela Tatăl luminilor, în** care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare!!!

Isa 43:19 BTF Iată, voi face un lucru nou; acum se va ivi; să nu cunoaşteţi voi aceasta? Voi face o cale în pustiu şi râuri în locul secetos! A un an nou în care din nou NOUĀ o șansā ne ' a fost datā încā odatā UN AN NOUĀ, cu care sā pornim DE LA ZERO, cāci Dumnezeu E LA Zidirea Eternei ROmânii și Domnul Este Lucrātor Aducând Zidirea Eternā prin ROmâni, cārora Dumnezeu le Aratā Cā Isus e Adevărul D ' ACIA din ROMÂNIA unde ' i ARMONIA și ar putea fi OM ĀN RAI!!!

Atenție la NEATENȚIE, deoarece PREZENTUL TĂU, va deveni TRECUTUL, care va fi PREZENT în VIITORUL TĂU!

.2Cronici 7/ 14 DACĀ poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va SMERI, se va RUGA şi va CĀUTA Faţa Mea, şi se va ABATE de la CĀILE LUI RELE, îl voi ASCULTA din ceruri, îi voi IERTA păcatul şi-i voi TĂMĂDUI ȚARA!!!

https://www.youtube.com/attribution_linka=F2dkRjfcHpA&u=%2Fwatch%3Fv%3DbAOtow_ReuI&feature=share

Răspundeți la acest subiect

Acest site utilizează cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru a face diferența între calculatoarele individuale, setările de servicii personalizate, scopurile analitice și statistice, personalizarea conținutului și difuzarea anunțurilor. Acest site poate conține și module cookie terță. Dacă continuați să utilizați site-ul, presupunem că acesta corespunde cu setările curente, dar le puteți modifica oricând. Mai multe informații aici: Politica de confidențialitate și de folosire a cookie-urilor