Cum influenteaza biologia solului azotul din ferma?

Cum influenteaza biologia solului azotul din ferma

Importanța biologiei solului și a activității sale nu este luată în calcul atunci când fermierul își calculează inputurile de azot pentru sezonul respectiv. Neluarea în calcul a proceselelor biologice din sol este ceea ce limitează fermierii să eficientizeze la maxim inputurile de azot din fermă. De asemenea, așa se explică și faptul că fermierii trebuie să aplice din ce în ce mai mult azot pentru a obține aceleași rezultate. Majoritatea pierderilor se datorează biologiei sărace a solului și a structurii slabe a acestuia. Pentru a demonstra acest punct de vedere explicăm in continuare mecanismele de obținere a azotului în sol și cum azotul este pierdut.

Cum aducem azotul în sol

FixareaBacteriile și rădăcinile plantelor transformă azotul din atmosferă în amoniac, care poate fi folosit de plante prin procesul de nitrificare. Acest lucru a fost testat pe scară largă și este general acceptat faptul că trifoiul poate produce 25 kg N pe tonă.

MineralizareaMateria organică din sol în sol este descompusă prin acțiunea microorganismelor. Această descompunere produce amoniac, care poate trece prin procesul de nitrificare. Deoarece acest lucru este biologic, procesul este puternic influențat de temperatură, umiditate, pH și aerare printre altele. În condiții bune și cu o biologie activă a solului, puteți obține până la 15 kg de azot liber per procent de materie organică în sol. Deci, dacă aveți 5% materie organică în sol, acesta se poate mineraliza in 75 kg N. La polul opus, puțină materie organică, aerare slabă si biologie săracă a solului însemna că mineralizați foarte puțin sau chiar pierdeți azotul prin fixare. Deci, trebuie să ne asigurăm că vom adăugăm constant materie organică, lucrăm la structura solului și ca avem o biologie activă pentru a maximiza mineralizarea.

NitrificareaBacteriile din sol transformă inputurile de azot din amoniac in nitrati. Acest proces se numește nitrificare. Compușii cum ar fi nitriții, nitrații, amoniacul sunt folosiți de plante pentru sinteza proteinelor vegetale. Ureea de exemplu, ureea este descompusă printr-o enzimă – ureaza - în amoniac, apoi intră in procesul de nitrificare. Ureaza se poate găsi în semințe, plante și microorganisme, dar este predominant produsă de microorganismele din sol. Multe animale elimină ureea prin urină. Microorganismele solului se hrănesc cu urină animală, producând ureaza pentru a transforma ureea în amoniac, care este apoi ușor accesibilă plantelor.

Modurile prin care se pierde azotul din sol

DenitrificareaDenitrificarea este un proces biologic care apare din cauza lipsei de oxigen în sol. Deoarece bacteriile nu au acces la oxigenul din atmosferă, folosesc oxigenul din molecula nitratilor ceea ce rezultă într-un gaz care se pierde în atmosferă. Cele mai expuse acestui fenomen sunt solurile grele (lutoase), cele compactate, solurile intens exploatate pe care se formează crustă chiar și pe solurile acoperite in exces cu paie. Modurile prin care putem reduce probabilitatea ca denitrificarea să se întâmple sunt:• Îmbunătățirea drenajului• Reducerea compactarii• Îmbunătățirea structurii solului• Echilibrarea raportului C / N• Îmbunătățirea activității microbiene

Volatilizarea/ hidroliza ureeiAcest lucru se întâmplă când ureea se combină cu apă și devine amoniac. Dacă acesta intră imediat în contact cu solul, atunci poate fi pierdut prin denitrificare. Aceste procese sunt accelerate de temperaturi și precipitații etc. 30% din inputurile de azot pot fi pierdute în această fază. Aceste pierderi pot fi reduse prin folosirea inhibitorilor, încorporarea în sol și o ploaie sau irigare după aplicare.

LevigareaLevigarile sunt cauzate în primul rând datorită faptului că nitratul este o moleculă încărcată negativ, astfel încât se deplasează descendent prin profilul solului, ceea ce conduce în mod evident la pierderi. Ce influențează levigarea sunt ploile abundente sau supra irigarea, cantitățile mari de nitrați din sol, de ex. supra fertilizare și solurile saturate. Modurile prin care putem reduce probabilitatea ca acest lucru să se întâmple sunt:• Reducerea nivelurilor de nitrați (reducerea îngrășămintelor cu azot)• Întârzierea conversiei nitraților (inhibitori)• Activitate biologică ridicată a solului

Cum poate îmbunătăți EM® aceste procese biologice?Punctele de mai sus prezintă impactul imens al microorganismelor în obținerea de azot la plantele noastre. Prin folosirea inputurilor biologice, în cazul acesta EM®, putem îmbunătăți aceste procese:• Accelerați procesul biologic în sol• Fixați mai mult azot atmosferic• Reducerea levigării azotului

EM® stimuleaza descompunerea resturilor vegetale din sol, ajutand astfel la eliberarea azotului rezultat din reciclarea acestora. În plus, efectul EM® asupra îmbunătățirii aerării și a structurii solului reduce la minim volatilizarea. Mai jos sunt câteva studii publicate care demonstrează efectul EM® asupra creșterii procentului de azot din sol.

Date experimentaleÎn acest studiu publicat în Jurnalul European de Agronomie, s-a arătat efectul aplicării pe termen lung al microorganismelor eficiente EM® la cultura și creșterea producției de orez. Rezultatele au arătat ca aplicarea pe termen lung au determinat modificări semnificative ale proprietăților fizico-chimice ale solului. Materia organică din sol, azotul total, azotul usor hidrolizabil alcalin si potasiul disponibil eu fost semnificativ mai mari (p < 0.05) pe lotul pe care s-a aplicat EM® si pe lotul pe care s-a aplicat compost, decat pe lotul de control. Fosforul si potasiul disponibil a fost semnificativ mai mare pe lotul pe care s-a aplicat EM®, decat pe lotul pe care s-a aplicat compost obținut prin metoda clasică (tabel 2)

Link:https://cdn-asset-mel-1.airsquare.com/emnz/library/pdfs/long-term-em-application-promote-growth-and-increase-yield-of-wheat-(1).pdf?201608040450

Un alt studiu (Lim, Pak, & Jong, 1997), efectuat în Coreea, a analizat efectul tratării cu EM® asupra conținutului de nutrienți din sol. Tratamentul cu EM® a dus la creșterea conținutului de nutrienți solubili. Conținutul de azot solubil, fosfor și potasiu a crescut cu 4,4, 3,6 și respectiv 2,8 mg / 100g de sol. Creșterea conținutului de N, P și K solubil poate fi atribuită activității fixatorilor de azot și a acizilor organici excretați de diferitele microorganisme din EM®. (tabel 3)

Linkhttps://cdn-asset-mel-1.airsquare.com/emnz/library/pdfs/em-effect-on-rice-and-maize.pdf201705102341=

În următorul studiu publicat în Jurnalul biologic agricol și horticultură în 2011, cu titlul "Microorganisme eficiente" (EM): un agent eficient de întărire a plantelor pentru tomatele cultivate în spatii protejate”. Mineralizarea azotului în etapele avansate ale experimentului a fost mai mare în cazul tratamentului cu EM®. S-a constat de asemenea o disponibilitate mai buna si mai uniforma a azotului pentru plantele tratate cu EM®, si in combinație cu aplicarea directa a prafului de roca a crescut în mod clar randamentul și a favorizat sănătatea plantelor.

Link:https://cdn-asset-mel-1.airsquare.com/emnz/library/pdfs/effective-micro-organisms-(em)-an-effective-plant-strengthening-agent-for-tomatoes-in-protected-cultivation.pdf?201705102355

Acest studiu final publicat în Jurnalul American al Agriculturii Alternative a analizat producția de orez și grâu din Pakistan folosind microorganisme eficiente. Rezultatele acestui studiu de trei ani din Pakistan arată că EM® aplicat în combinație cu îngrășămintele chimice, îngrășăminte verzi și gunoi de grajd au crescut semnificativ randamentele și absorbția nutrienților la orez și grâu, comparativ cu aceste tratamente aplicate individual, fara EM®. (tabel 4 si 5)Link:https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31718112/1.05_Hussain_et_al._1999._AJAA_14%281%29__30-36._Rice_and_wheat_production_in_Pakistan_with_Effective_Microorganisms.pdfAWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1521158608&Signature=SNVBpzqQEVGY3gl66A2xGOkx5Do%3D&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DRice_and_wheat_production_in_Pakistan_wi.pdf

Tehnologia EM® este o tehnologie sigura si prietenoasa cu mediul. Este folosita cu succes de peste 30 de ani in toata lumea. Poate fi folosita in agricultura ecologica.

www.probioticeagricultura.ro

Răspundeți la acest subiect

Acest site utilizează cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru a face diferența între calculatoarele individuale, setările de servicii personalizate, scopurile analitice și statistice, personalizarea conținutului și difuzarea anunțurilor. Acest site poate conține și module cookie terță. Dacă continuați să utilizați site-ul, presupunem că acesta corespunde cu setările curente, dar le puteți modifica oricând. Mai multe informații aici: Politica de confidențialitate și de folosire a cookie-urilor